Herroepingsrecht

Koopt u iets online, bijvoorbeeld via een website of social-mediasite? Dan mag u volgens de wet meestal nog van de koop af binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Dit is uw ‘bedenktijd’ of ‘zichttermijn’.

In die 14 dagen mag u de verpakking openmaken. Ook van bijvoorbeeld elektronica, kleding of schoenen. U moet uw aankoop normaal kunnen uitproberen of passen, zoals u dat in de winkel had gekund. Wilt u het product toch niet? Dan stuurt u het binnen de bedenktijd terug en hoeft u niet te betalen.

Hoe het zit met de bedenktijd, leest u op deze pagina. De verkoper is verplicht u dit uit te leggen, vóórdat u kunt gaan bestellen. Is hij hierover niet duidelijk genoeg? Dan mag u tot 1 jaar langer van de koop af. Vertelt de verkoper in dat jaar alsnog wat u moet weten? Dan duurt de bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

       Aan:          [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

       Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

       Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

       [Naam consumenten(en)]

 

       [Adres consument(en)]

 

       [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.